CLOTI-VAG

Acción Terapéutica: Antimicótico
Ver Descripción

CLOTICIN-VAG

Acción Terapéutica: Antibacteriana y antimicótica
Ver Descripción

LEVOGINON

Anticonceptivo oral combinado.
Ver Descripción

TRI-VAG

Antibacteriana, antimicótica y antiprotozoaria.
Ver Descripción

Plan “2” Tableta

Anticonceptivo hormonal de emergencia.
Ver Descripción